Tanggungjawab SAINS

Secara amnya, tanggungjawab SAINS adalah seperti berikut:

  1. Membekal air bersih dan terawat kepada seluruh pengguna di Negeri Sembilan sehingga ke unit meter pelanggan.
  2. Menyelenggara dan memastikan infrastruktur (contohnya, loji rawatan air, paip, kolam takungan dll) dan kualiti air yang dibekalkan memenuhi piawaian yang telah ditetapkan oleh agensi-agensi kerajaan (contohnya Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, Kementerian Kesihatan Malaysia, Jabatan Alam Sekitar dll).
  3. Mereka bentuk infrastruktur baru dan penambahbaikan operasi (contohnya penggantian paip-paip lama, pembinaan loji rawatan air baru dll).
Casino sites http://gbetting.co.uk/casino with welcome bonuses.