Kadar / Tarif

Pelarasan Tarif Domestik dan Pengenaan Caj Elektrik Untuk Perkhidmatan Bekalan Air di Negeri Sembilan Berkuat Kuasa 1 Februari 2024.

Jenis Penggunaan Jenis Bekalan Kod Tarif Jumlah penggunaan Kadar setiap meter padu (RM) Kadar minimum (setiap bulan) (RM)
Domestik Domestik A 0 meter padu dan sehingga 20 meter padu 0.71 7.10
Melebihi 20 meter padu  dan sehingga 35 meter padu 1.09
Melebihi 35 meter padu 1.64
Domestik
(meter pukal)
Domestik
(meter pukal)
M Kadar Rata  1.49 14.90
Bukan Domestik Perdagangan dan perindustrian B 0 meter padu dan sehingga 35 meter padu 1.94 19.40
Bangunan kerajaan, Institusi kerajaan, Institusi berkanun dan bangunan badan berkanun C
Kolam renang E
Pekebunan, penternakan haiwan dan estet F Melebihi 35 meter padu   2.79
Bekalan secara pukal/ tangki/ bekalan air sementara (kecuali bangunan kerajaan) G
Perusahaan memproses semula air 1
Rumah ibadat dan institusi kebajikan Rumah ibadat dan institusi kebajikan D Kadar Rata  0.29 3.00
Perkapalan  Perkapalan  H Kadar Rata  7.09 70.90
Khas Pukal SAMB K Kadar Rata  2.09 19.40

Adakah anda mempunyai pertanyaan mengenai akaun/bil anda?
Hubungi: Customer Service Center (Pusat Khidmat Pelanggan) di 1-300-88-6982 (8.00 pagi hingga 12.00 tengah malam)
E-mail: aduan@sainswater.com

Casino sites http://gbetting.co.uk/casino with welcome bonuses.