• Utama
  • Jadual Penutupan 2023

Jadual Penutupan Berjadual 2023

Penutupan Sementara Bekalan Air (Berjadual)

Dalam usaha untuk menambahbaik aset dan infrastruktur bekalan air, SAINS telah menetapkan satu tarikh bagi penutupan bekalan air berjadual untuk setiap bulan.

Ini bertujuan untuk mengurangkan kekerapan gangguan bekalan air akibat daripada penutupan yang dirancang. Kerja-kerja seperti pencucian, penyelenggaraan tangki, rumah pam, kolam, empangan dan juga pengalihan paip air akan dilaksanakan pada tarikh tersebut bagi menambahbaik dan meningkatkan mutu bekalan air kepada pengguna.

Walaubagaimanapun, tarikh perlaksanaan penutupan adalah tertakluk kepada pindaan terkini. Untuk makluman juga, SAINS akan sentiasa mengemaskini dan memaparkan notis-notis berkenaan penutupan sementara bekalan air bagi memudahkan para pengguna membuat persediaan awal.

Cadangan tarikh penutupan adalah seperti berikut:

Bil

Tarikh Penutupan

Hari

Status

1.

31 Januari 2023

Selasa

Telah dilaksanakan.
2.

21 Februari 2023

Selasa Tiada penutupan.
3.

23 Mei 2023 

Dipinda kepada 15 Mei 2023

Isnin Telah dilaksanakan.
4.

13 Jun 2023

Selasa Telah dilaksanakan.
5.

11 Julai 2023

Selasa Telah dilaksanakan.
6.

15 Ogos 2023

Selasa Belum dilaksanakan.
7. 12 September 2023 Selasa Belum dilaksanakan.
8. 10 Oktober 2023 Selasa Belum dilaksanakan.
9. 14 November 2023 Selasa Belum dilaksanakan.
10. 12 Disember 2023 Selasa Belum dilaksanakan.

Nota i : Tiada penutupan berjadual pada bulan Mac dan April 2023.

Nota ii : Tarikh penutupan tertakluk kepada perubahan semasa.

 

notis

 

Casino sites http://gbetting.co.uk/casino with welcome bonuses.