Senarai Tukang Paip

KATEGORI PERMIT A

PERMIT IPA JENIS A : BAGI MENJALANKAN KERJA PEMBINAAN, PENYAMBUNGAN, PENGUBAHSUAI ATAU PEMBAIKAN PAIP AIR DAN KELENGKAPAN AIR YANG MENYALURKAN ATAU AKAN MENYALURKAN AIR DARI PAIP UTAMA;

JENIS PERMIT

 

HAD KERJA TUKANG PAIP

JENIS A1 :

Merujuk kepada pembinaan, penyambungan, pengubahsuaian atau pembaikan seksyen paip air perkhidmatan selepastitik meter dan perpaipan dalaman

 

JENIS A2 :

Merujuk kepada pembinaan, penyambungan, penguahsuaian atau pembaikan sistem bekalan air sebagaimana yang dinyatakan di bawah Jenis A1 di atas dan paip perhubungan.

 

  

Senarai Tukang Paip

SPAN.NotisPemberitahuanPermitAOnline

Casino sites http://gbetting.co.uk/casino with welcome bonuses.