PENAFIAN


Jabatan Pengurusan Kontrak & Perolehan tidak akan bertanggungjawab bagi apa-apa data yang berlaku atau mana-mana kelemahan yang lain semasa penggunaan laman web ini.

Syarikat-syarikat yang disebut dalam laman web ini tidak boleh ditafsirkan sebagai ejen atau sebagai syarikat yang disyorkan oleh Jabatan ini.

Tiada mana-mana bahagian laman web ini boleh diubah, disalin, diedar, dihantar semula, disiarkan, dipamerkan, diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diuruskan bagi tujuan komersial dalam apa bentuk sekalipun tanpa mendapat kebenaran secara bertulis yang jelas terlebih dahulu daripada Jabatan Pengurusan Kontrak & Perolehan.

Casino sites http://gbetting.co.uk/casino with welcome bonuses.